Ce este îngrijirea la domiciliu?

Norma din 07/04/2003 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 12/04/2003

Art. 1. – Prin îngrijire la domiciliu se înţelege orice activitate de îngrijire medicală prestata de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătăţirea stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic şi psihic.

Art. 2. – Îngrijirea la domiciliu se efectuează numai la indicaţia medicilor.

Art. 4. – Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţa şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici.

Art. 5. – Pot fi furnizori de îngrijiri la domiciliu persoane juridice sau fizice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru a presta aceste servicii.

Art. 6. – (1) Asigurarea asistenţei medicale şi a îngrijirii la domiciliul bolnavului este efectuată în conformitate cu nivelul de pregătire profesională a furnizorilor acestor servicii.

Îngrijirea la domiciliu” este o frază simplă care cuprinde o categorie largă de servicii sociale şi de sănătate.

Aceste servicii sunt efectuate la domiciliu pentru recuperarea pacienţilor cu invaliditate, boli cronice sau terminale, care necesita tratament sau asistenta medicală pentru activitatiile esenţiale ale vieţi cotidiene.

Îngijirea paleativa oferă îngrijire, asistentă la domiciliu şi tratament pentru persoanele cu afecţiuni terminale, la fel şi pentru familiile acestora.

În general îngrijirea la domiciliu este recomandată atunci când pacientul prefera să rămână la domiciliu, dar necesită îngrijire care nu poate fi asigurată uşor sau în mod eficace de către familie şi prieteni.

Din ce în ce mai multe persoane vârstnice, preferând să trăiască independent vieţi neinstituţionalizate, primesc servicii de îngrijire la domiciliu, atunci când capacitatiile lor fizice diminuă. Adulţii tineri care sunt invalizi sau în convalescenţă după afecţiuni acute aleg îngrijirea la domiciliu ori dr câte ori este posibil.

Adulţii şi copii diagnosticaţi cu boli terminale, adesea sunt îngrijiţi acasă, beneficiind de compasiune şi mentinânduli-se demnitatea la sfârtitul vieţii. Alţi pacienţi sunt capabili să stea la domiciliu încă de la început, primind îngrijiri eficace şi sigure în confortul propriei case.

Cererile pentru îngrijiri la domiciliu au crescut brusc, acum aceste îngrijiri medicale s-au mutat din spital înapoi la domiciliu.

Vârstnicii – beneficiari principali ai îngrijirilor la domiciliu – trăiesc mai mult cu afecţiuni cronice, dizabilităţi şi dementa. Tendinţa actuală este ca vârstnicii să primească îngrijire la domiciliu în schimbul plasării în instituţii de îngrijire cronice sau pe termen lung.

Tot mai multe persoane primesc la domiciliu diferite servicii de îngrijire care sunt furnizate în spitale.

Îngrijire acută – pentru boli acute şi recuperare după intervenţii chirurgicale

Îngrijire cronică – pentru boli fizice cronice şi diabilitati funcţionale

Servicii ambulatorii – fizioterapie, terapie ocupaţională, consiliere

Îngrijire paliativă – pentru boli terminale şi muribunzi

Servicii medicale specializate – chimioterapie, terapie antibiotică intravenoasa

Îngrijire tehnologizată – oxigenoterapie la domiciliu, dializa, terapie respiratorie

Toate acestea sunt rezultatul politicii guvernamentale de sănătate şi a serviciilor sociale de restructurare care se răsfrâng în reducerea numărului de paturi, scurtării duratei de spitalizare, chirurgiei ambulatorii.

Sună-ne la

Sună-ne la

+40 740 072 078

Email

Email

office@tratamenteacasa.ro