Modalităţi de plată

Plata serviciilor medicale efectuate de către firma noastră poate fi făcută în două moduri:

a) De către C.A.S. Dolj sau C.A.S.A.O.P.N.A.J. ( firma noastră este singurul furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu din Dolj aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.!!). Acest lucru este posibil în urma aprobării dosarului depus de către pacient sau aparţinător la casa de asigurări cu care se află în contract pacientul. Depunerea şi aprobarea dosarului se fac în conformitate cu Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Precizări despre acest lucru se găsesc în secţiunea Ghidul pacientului – Dosarul de îngrijiri medicale la domiciliu de pe site-ul nostru.

b) Direct de către pacient sau aparţinător către firma noastră cu eliberare de chitanţă şi factură. În eventualitatea in care contravaloarea serviciilor medicale este suportată de către pacient/aparţinător plata serviciilor medicale se poate face cash după terminarea tratamentului sau în contul societăţii prin transfer bancar. Costul serviciilor medicale se stabileşte la începutul tratamentului în funcţie de numărul serviciilor medicale, durata şi complexitatea tratamentului.

Sună-ne la

Sună-ne la

+40 740 072 078

Email

Email

office@tratamenteacasa.ro